Kontakty

Inter Cargo Sp. z o.o.
Ul. Ceglana 4
40-514 Katowice

NIP: PL8971772442
REG: 021498854

 
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Konto EUR PL 11 1030 1508 0000 0008 1789 9021
Konto PLN PL 55 1030 1508 0000 0008 1789 9005

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000383292
Kapitał zakładowy: 50.500,00 PLN

 

Sekretariat Spółki:
Tel: +48 32 204 41 32

office@inter-cargo.pl

Dyspozytura:
Mobile: +48 666 899 219
Tel: +48 32 270 20 00

dispo@inter-cargo.pl

 
Pełnomocnik ds. SMS:
Tel: +48 32 204 41 32 wew. 13
 

Dział Handlowy:
Tel: +48 32 204 41 32 wew. 19 lub 21
Dokumenty przewozowe: listy przewozowe prosimy wysyłać na adres
listyprzewozowe@inter-cargo.pl

 

Biuro w Gdyni
ul Indyjska 13 pokój 339

Tel. +48 797 339 107

 

Kadry:
Tel: +48 32 204 41 32 wew. 40
kadry@inter-cargo.pl